Mon. Nov 28th, 2022

ลุ้นจัดยี่เป็ง ท้องถิ่นดันสีสันสร้างรายได้ชุมชนช่วงโควิด กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม เมือง เชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการร์ แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงนี้ ซึ่งนครเชียงใหม่ เกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆต่อเนื่อง สล็อต แม้จะมีความพยายามควบคุม ป้องกันการกระจายของกลุ่มติดเชื้อ ควบคู่ไปกับการเร่งร้างความมั่นใจ ในการเปิดเมือง ท่องเที่ยวช่วง 1 พฤษจิกายน นี้

งานยี่เป็ง หรือ เทศกาลลอยกระทง โดยปีนี้จะอยู่ในช่วง 19-22 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันหยุดยาว 3 วันที่ลงตัวกับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ด้วย ปกติแล้วงานยี่เป็งจะสร้างเสริมรายได้ทั้ง การผลิตกระทง ,โคม, ของฝาก ของที่ระลึก พร้อม ๆ กับงานกิจกรรม ช่วงยี่เป็งในภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยว

จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศงานยี่เป็งล้านนา ในหลายๆชุมชน โดยเฉพาะงานยี่เป็งเชียงใหม่ การจัด เทศกาลโคมยี่เป็งโคมไฟหลากสีสัน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่, การจัดซุ้มประตูป่าตามวัดและชุมชนต่างๆ, พิธีการจุดผางปะตื้ด รอบคูเมืองด้านในแจ่งเมืองทั้ง 4 แจ่ง ประตูเมืองทั้ง 5 ประตู ไม่นับรวมบรรยากาศกาดหมั้วครัว แลงริมฝั่งลำน้ำปิง ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.และชุมชนร่วมกันจัดขึ้น

ทั้งนี้จากการตรวจสอบ กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีเพียงการแจ้งรายละเอียดประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวันพุธที่พระจันทร์เต็มดวง วัดอุปคุตและวัดสวนดอก อำเภอเมือง และกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะจัดพิธี แสง สี เสียงอันตระการตาณ เชิงบันไดนาควัดพระธาตุดอยสะเก็ด ช่วงออกพรรษาเท่านั้น ในปฏิทินท่องเที่ยวเมืองช่วง พฤศจิกายน นี้ไม่พบการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เทศกาลใด ๆ ทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *