Fri. Dec 2nd, 2022

เมื่อช่วงเช้า วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 ผบ.มทบ.32/ ผู้อำนวยการ ศอ.จอส.มทบ.32 มอบหมายให้ วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสา ร.17/2 ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน

อำนวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ ที่ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *