Tue. Nov 29th, 2022

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม 12 จังหวัด วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะ กองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานอิทธิพล พายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่าน ภาคตะวันออก และภาคใต้

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบัน ยังคงมี สถานการณ์ ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ UFABET

 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดนครปฐม

รวม 37 อำเภอ 315 ตำบล 1,847 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 81,083 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 23 ราย ได้แก่

 • จังหวัดลพบุรี 11 ราย
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ราย
 • จังหวัดชัยนาท 2 ราย
 • จังหวัดนครสวรรค์ 3 ราย
 • จังหวัดสิงห์บุรี 3 ราย
 • จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ราย

แยกเป็น

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด รวม 12 อำเภอ 52 ตำบล 336 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,004 ครัวเรือน ได้แก่
 • จังหวัดหนองบัวลำภู ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสัง และ อำเภอศรีบุญเรือง รวม 7 ตำบล 16 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 254 ครัวเรือน
 • จังหวัดขอนแก่น ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอน้ำพอง และ อำเภอเมืองขอนแก่น รวม 15 ตำบล 124 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,473 ครัวเรือน
 • จังหวัดมหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และ อำเภอเมืองมหาสารคาม รวม 12 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,627 ครัวเรือน
 • จังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และ อำเภอวารินชำราบ รวม 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 577 ครัวเรือน
 • จังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง และ อำเภอพิมาย 14 ตำบล 129 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,073 ครัวเรือน
 • ภาคกลาง 7 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 263 ตำบล 1,511 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 75,079 ครัวเรือน ได้แก่
 • จังหวัดสิงห์บุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และ อำเภอพรหมบุรี รวม 13 ตำบล 55 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,170 ครัวเรือน
 • จังหวัดลพบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านหมี่ และ อำเภอเมืองลพบุรี รวม 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 850 ครัวเรือน
 • จังหวัดสุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และ อำเภอสองพี่น้อง รวม 20 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,011 ครัวเรือน
 • จังหวัดอ่างทอง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก และ อำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 36 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,453 ครัวเรือน
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และ อำเภอลาดบัวหลวง รวม 106 ตำบล 380 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 49,385 ครัวเรือน
 • จังหวัดปทุมธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และ อำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 56 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน
 • จังหวัดนครปฐม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน และ อำเภอดอนตูม รวม 61 ตำบล 475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน

ภาพรวม สถานการณ์คลี่คลาย ในหลาย ๆ พื้นที่แล้ว ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมี น้ำท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำ สำหรับการแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือ ประชาชน กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระดมสรรพกำลัง ในการระบายน้ำ ออกจากพื้นที่

และดูแล ให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย จัดเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ สำรวจ และประเมิน ความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ฯ ทั้งนี้ ประชาชน สามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือ ได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *