Mon. Nov 28th, 2022

ปภ.รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ไฮโล ในช่วงวันที่ 23 กันยายน –7 ตุลาคม 2564 เกิดอุทกภัยใน 32 จังหวัด ได้แก่

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม

รวม 210 อำเภอ 1,133 ตำบล7,628 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 299,704 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 9 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 16 จังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *