Wed. Nov 30th, 2022

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 17 จังหวัด

โดยอิทธิพลความกดอากาศสูง จากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุม บริเวณภาคเหนือตอนบน ทำให้ประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์ 1 จังหวัด (กาญจนบุรี) UFABET

ส่วนร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศลาวตอนล่าง และประเทศเวียดนาม ตอนกลางประกอบกับมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด รวม 29 อำเภอ 117 ตำบล 566 หมู่บ้าน 15,030 ครัวเรือน ได้แก่

 • ชัยภูมิ
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • ศรีสะเกษ
 • นครปฐม
 • สระแก้ว

ส่วนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” เมื่อวันที่ 15 -17 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 28 หมู่บ้าน 407 ครัวเรือน ได้แก่

 • ลพบุรี
 • ปราจีนบุรี

ขณะที่อิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด รวม 23 อำเภอ 214 ตำบล 1,048 หมู่บ้าน 67,290 ครัวเรือน ได้แก่

 • มหาสารคาม
 • สุพรรณบุรี
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ปทุมธานี

สำหรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง จากฝนตกต่อเนื่อง และการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2564 ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 15 ตำบล 73 หมู่บ้าน 585 ครัวเรือน ได้แก่

 • ร้อยเอ็ด
 • อุทัยธานี

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุท

ทั้งนี้ ในภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่ ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ตอนบน

ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 11 จังหวัด รวม 27 อำเภอ 59 ตำบล 350 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,159 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

 • เชียงราย
 • เชียงใหม่
 • พะเยา
 • ลำปาง
 • อุตรดิตถ์
 • เพชรบูรณ์
 • เลย
 • ขอนแก่น
 • กาญจนบุรี
 • ราชบุรี
 • สุราษฎรานี

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี รวม 4 อำเภอ รวม 17 ตำบล 145 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,679 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลง ได้แก่

 • อำเภอบ่อพลอย
 • อำเภอท่าม่วง
 • อำเภอหนองปรือ
 • อำเภอท่ามะกา

ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัด ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 10 จังหวัด รวม 46 อำเภอ 166 ตำบล 742 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,499 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่

 • ขอนแก่น
 • ชัยภูมิ
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • ศรีสะเกษ
 • สระแก้ว
 • ชลบุรี
 • สมุทรปราการ
 • นครปฐม
 • กาญจนบุรี
  สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด รวม 29 อำเภอ 117 ตำบล 566 หมู่บ้าน 15,030 ครัวเรือน ได้แก่
 • ชัยภูมิ
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • ศรีสะเกษ
 • นครปฐม
 • สระแก้ว

ภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำลดลง ดังนี้

 • ชัยภูมิ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 6 อำเภอ รวม 9 ตำบล 32 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 732 ครัวเรือน ได้แก่
  • อำเภอคอนสวรรค์
  • อำเภอคอนสาร
  • อำเภอบ้านเขว้า
  • อำเภอภูเขียว
  • อำเภอเมืองชัยภูมิ
  • อำเภอจัตุรัส
 • นครราชสีมา น้ำท่วมขังในพื้นที่ 12 อำเภอ รวม 51 ตำบล 228 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,937 ครัวเรือน ได้แก่
  • อำเภอโนนสูง
  • อำเภอคง
  • อำเภอเมืองยาง
  • อำเภอประทาย
  • อำเภอโนนไทย
  • อำเภอโชคชัย
  • อำเภอพิมาย
  • อำเภอปักธงชัย
  • อำเภอเมืองนครราชสีมา
  • อำเภอจักรราช
  • อำเภอแก้งสนามนาง
  • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • บุรีรัมย์ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ รวม 6 ตำบล 18 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11 ครัวเรือน ได้แก่
  • อำเภอนางรอง
  • อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • ศรีสะเกษ น้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ รวม 10 ตำบล 19 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 329 ครัวเรือน ได้แก่
  • อำเภอขุขันธ์
  • อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  • อำเภอปรางค์กู่
  • อำเภออุทุมพรพิสัย
 • นครปฐม น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ รวม 39 ตำบล 265 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,992 ครัวเรือน ได้แก่
  • อำเภอบางเลน
  • อำเภอนครชัยศรี
  • อำเภอสามพราน
 • สระแก้ว น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 29 ครัวเรือน

ส่วนอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” เมื่อวันที่ 15 -17 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 6 จังหวัด รวม 12 อำเภอ 33 ตำบล 112 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,326 ครัวเรือน ได้แก่

 • ตาก
 • เพชรบูรณ์
 • ชัยภูมิ
 • ลพบุรี
 • ปราจีนบุรี
 • นครนายก
  สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 28 หมู่บ้าน 407 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลงในทุกพื้นที่ ได้แก่
 • ลพบุรี
 • ปราจีนบุรี

ภาพรวมสถานการณ์

สำหรับผลกระทบจากพายุ “เตี้ยนหมู่” เมื่อวันที่ 23 กันยายน – 7 ตุลาคม 2564 ทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 33 จังหวัด รวม 226 อำเภอ 1,206 ตำบล 8,265 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 339,346 ครัวเรือน ได้แก่

 • เชียงใหม่
 • ลำพูน
 • ลำปาง
 • ตาก
 • สุโขทัย
 • พิษณุโลก
 • เพชรบูรณ์
 • พิจิตร
 • กำแพงเพชร
 • เลย
 • ขอนแก่น
 • มหาสารคาม
 • ชัยภูมิ
 • ยโสธร
 • นครราชสีมา
 • บุรีรัมย์
 • สุรินทร์
 • ศรีสะเกษ
 • อุบลราชธานี
 • ปราจีนบุรี
 • สระแก้ว
 • จันทบุรี
 • นครสวรรค์
 • อุทัยธานี
 • ชัยนาท
 • ลพบุรี
 • สระบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ปทุมธานี
 • นครปฐม
  มีผู้เสียชีวิต 17 ราย (ลพบุรี 11 ราย เพชรบูรณ์ 2 ราย ชัยนาท 1 ราย นครสวรรค์ 3 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 27 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 6 จังหวัด รวม 23 อำเภอ 214 ตำบล 1,048 หมู่บ้าน 67,290 ครัวเรือน ได้แก่
 • มหาสารคาม
 • สุพรรณบุรี
 • สิงห์บุรี
 • อ่างทอง
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ปทุมธานี
  ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ดังนี้
 1. มหาสารคาม น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคามรวม 12 ตำบล 41 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,627 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว
 2. สุพรรณบุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง รวม 20 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,011 ครัวเรือน
 3. สิงห์บุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอพรหมบุรี รวม 10 ตำบล 46 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,149 ครัวเรือน
 4. อ่างทอง ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 36 ตำบล 166 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,434 ครัวเรือน
 5. พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมขังในในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน และอำเภอบางซ้าย รวม 115 ตำบล 681 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 46,749 ครัวเรือน
 6. ปทุมธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 56 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน

ด้านสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำล้นตลิ่งซึ่งเกิดจากฝนตกต่อเนื่องและการระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ ทำให้น้ำในลำน้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 ต.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุทัยธานี และฉะเชิงเทรา รวม 6 อำเภอ 19 ตำบล 100 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 603 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ฉะเชิงเทรา) ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 2 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 15 ตำบล 73 หมู่บ้าน 585 ครัวเรือน ได้แก่ ร้อยเอ็ด พื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งเขาหลวง และอำเภอเชียงขวัญ รวม 5 ตำบล 38 หมู่บ้าน อุทัยธานี พื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลานสัก และอำเภอหนองฉาง รวม 10 ตำบล 35 หมู่บ้าน ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *