Sun. Oct 17th, 2021

Tag: นักสืบ

งานของนักสืบ ถือว่าเป็นอาชีพที่เก่าแก่ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

งานของนักสืบ จะว่าไปแล้ว อาชีพนักสืบ ถือว่าเป็นอาชีพที่เก่าแก่ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่านักสืบในยุคสมัยใด ก็ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สืบสาวหาเรื่องราว ที่ถูกเก็บเป็นความลับทั้งหลาย งานของนักสืบ คือ การทำให้ความลับ เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด นักสืบ จะต้องเข้าถึง ที่สุดของความลับ งานจึงจะบรรลุเป้าหมาย นักสืบเปรียบเสมือน เป็นผู้ถักทอความจริง…

การตรวจเช็คสินค้าปลอม มีวิธี/ขั้นตอน การดูสินค้าปลอมอย่างไร

การตรวจเช็คสินค้าปลอม สามารถทำได้หลายวิธี โดยในวันนี้เราจะมาแชร์ วิธีดูสินค้าปลอม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทุกคน เพราะว่าในปัจจุบันมีทั้งสินค้าที่ได้คุณภาพ และสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือเป็นสินค้าปลอม ที่ลอกเลียนแบบมาจากแบรนด์ดัง หาที่มาของสินค้าปลอมแปลง ขั้นตอน/วิธี การดูสินค้าปลอม เข้าเว็บไซต์ Google ค้นหา “ ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ” เมื่อกดค้นหาแล้ว Google…