Mon. Nov 28th, 2022

สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการโฆษณาสีขาว เครือข่ายสถานีวิทยุฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่เครือข่ายสถานีวิทยุฯที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เชิดชูความดีที่ให้ความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้

ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยมีรายการเล่าข่าวเช้านี้ ซึ่งดำเนินรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ มีลิงก์สัญญาณ จำนวน 105 คลื่น ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 – 08.00 น. UFABET

และรายการไจ้ไค่เล่า มีลิงก์สัญญาณ 30 สถานี ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 18.30-19.00 น. พร้อมกันนี้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 การป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

และการแจ้งเตือนภัยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายโอ้อวด หลอกลวงรักษาโรค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารรักษาโรคความดัน เบาหวาน มะเร็ง หรือ แก้ปวดเข่าปวดข้อเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่ออื่นๆจำนวนมาก ซึ่งมีการโฆษณาที่โอ้อวด เกินจริง ผิดกฎหมาย ทำให้ประชาชนหลงเชื่อนำมาบริโภค สามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแจ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *