Fri. Dec 2nd, 2022

MJU Hospitech เตรียมเปิดรองรับกลุ่มผู้กักตัว “สีเขียว” เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation อำเภอสันทราย ดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ม.แม่โจ้ ปิดรพ.สนาม “ขอบคุณทุกดวงใจ ร่วมสู้ภัยโควิด-19” ดูแลไปแล้ว 480 ราย หายแล้ว 400 กว่าราย เตรียมย้ายผู้สัมผัสเชื้อที่เหลือ 55 คน สู่ MJU Well-being Hospitech ต่อไป ยิงปลา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เมื่อเวลา 10.00 น. ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศ. ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ ร่วมแถลงข่าวออนไลน์ การปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้

“ขอบคุณทุกดวงใจ ร่วมสู้ภัยโควิด 19” ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย และ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตรวจพบจำนวนผู้สัมผัสเชื้อเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ค่อนข้างสูง ทำให้โรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม ไม่เพียงพอ ต่อจำนวนผู้สัมผัสเชื้อ ที่จะต้องเข้ารับการรักษา การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย (ศปก.อ.)

เรื่อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำรอง เพื่อรองรับผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 จึงเป็นการสนับสนุนการแก้ไขวิกฤติโรคระบาด และสนองนโยบายกระทรวง อว. ที่ให้มหาวิทยาลัย ในส่วนภูมิภาคสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

โดยทางโรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การแถลงข่าวในครั้งนี้ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวง อว. ได้ให้นโยบายการดำเนินงานรับมือและแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในภาพรวมของกระทรวงฯ อว. ให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์อย่างเร่งด่วน

ซึ่งทาง อว.ได้ทำงานร่วมกันกับ กระทรวง สธ. และ กระทรวง มท. พร้อมทั้ง ได้ขอบคุณทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ได้แถลงถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในภาคการศึกษา

โดยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งในสังกัด และในกำกับ จำนวน 156 แห่ง ให้จัดการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ตามข้อกำหนด และการจัดการเรียนการสอนระบบผสมผสานเพื่อรองรับทั้งภาคอุดมศึกษา ภาควิทยาศาสตร์ ภาคการวิจัยและนวัตกรรม ทั้งใช้กลไกขับเคลื่อนในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน

MJU Hospitech

หลังจากที่ได้ปิด “รพ.สนามแม่โจ้” ย้ายที่เหลือไป Hospitech มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมเปิด MJU Hospitech เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ของอำเภอสันทราย รองรับกลุ่มผู้กักตัว “สีเขียว” ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ เตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน ร่วมแก้ไขสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากผลการประชุม หารือ ร่วมกันของทั้ง 3 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย และโรงพยาบาลสันทราย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ สถานพักฟื้น และดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-Being Hospitech (ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมนานาชาติ) และ อาคารธรรมศักดิ์มนตรี เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ซึ่งสามารถรองรับ ผู้สัมผัสเชื้อได้ รวม 120 คน

นายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสันทราย กล่าวว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เคยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยการทำงานร่วมกัน ของทั้ง 3 ฝ่าย คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย และโรงพยาบาลสันทราย ซึ่งมีการบริหาร จัดการอย่างรัดกุม และเป็นระบบ จนสามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ วิกฤต ของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงนั้น ได้เป็นอย่างดี

รวมถึง ยังได้มีการลงนาม ความร่วมมือ ของทั้ง 3 หน่วยงาน ในการจัดตั้ง สถานพักฟื้น และดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-Being Hospitech เตรียมรองรับ ผู้สัมผัสเชื้อ ที่ผ่านการคัดกรอง จากโรงพยาบาลสันทราย ตามข้อวินิจฉัย ของทีมแพทย์ ด้วยศักยภาพ ดังกล่าว

ทั้ง 3 ฝ่าย ได้เตรียมเปิด MJUHospitech เป็นศูนย์พักคอย Community Isolation (CI) ของอำเภอสันทราย เพื่อช่วยกันแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่กำลังวิกฤตในขณะนี้

สำหรับกลุ่มผู้เข้าพักใน MJUHospitech เป็นกลุ่ม “สีเขียว” ที่ต้องผ่านการคัดกรอง จากโรงพยาบาลสนาม ตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ เท่านั้น และจะมีทีมบุคลากร ทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลสันทราย บริหารจัดการระบบ โดยติดตามสถานการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบกล้อง CCTV

มีทีมคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมดูแลในพื้นที่ ระบบการกำจัดขยะทั้งหมด จะมีบริษัทที่รับเหมา ดำเนินการเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ จัดการอย่างปลอดภัย ทั้งระบบ และมีการจัดสรรเส้นทางสัญจร เข้า – ออก แยกเฉพาะไม่ปะปนกับผู้สัญจรทั่วไป

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสันทราย จะดูแลมาตรฐานความปลอดภัย กำกับมาตรการทางสาธารณสุข และการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันและปกป้องบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างดีที่สุด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *