Mon. Nov 28th, 2022

“บกปภ.ช. ถ้าเกิด น้ำท่วม วาตภัย รวมทั้ง ดินโคลนถล่ม สร้างสิ่งสกปรก โสมม ในพื้นที่ ในจังหวัดลำปาง พวกเรา เหล่าเจ้าหน้าที่ จะไม่ยอมห่าง จากปวงชน ทุก ๆ หน่วยงาน พร้อมเข้าช่วย ด้วยจิตใจอาสา แก้ไขปัญหา พวกนั้น โดยทันที”

บกปภ.ช. กำหนดการประชุม ติดตาม ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ ดินโคลนถล่ม เมื่อวันอังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. กองบัญชาการ การป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ (บก ปภ.ช.) ได้กำหนด การประชุม ติดตาม และวางแผน การป้องกัน / แก้ไขปัญหา น้ำท่วม วาตภัย รวมทั้ง ดินโคลนถล่ม

ผ่านระบบการประชุม ระยะไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS : Video Conference System) โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะ ผู้บัญชาการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ เป็นประธาน ในการประชุม ครั้งนี้

โดยมีผู้ว่าราชการ ทุกจังหวัด และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจ ในเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลา รวมทั้งวางแผน ป้องกัน / ปรับปรุงแก้ไข ต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ในแต่ละพื้นที่ ในส่วนของ จังหวัดลำปาง ได้เชิญชวน หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย

นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าฯ จังหวัดลำปาง ซึ่งหน่วยทหาร ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ได้ให้ความสำคัญ กับการติดตาม สถานการณ์ และ การเตรียมพร้อม คุ้มครอง ป้องกัน / ปรับปรุง แก้ไข เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บังคับบัญชาฯ มณฑลทหารบก ที่ 32 / ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทา สาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32

พร้อมทั้ง พันเอก โสภณ นันทสุวรรณ รองผู้บังคับบัญชาฯ มณฑลทหารบก ที่ 32 / รองผู้อำนวยการ ศูนย์บรรเทา สาธารณภัย มณฑลทหารบก ที่ 32 / รองผู้อำนวยการ รักษาความมั่นคง ภายในจังหวัดลำปาง ( ทหาร ) ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม เวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ทุก ๆ หน่วยงาน ที่มีความเกี่ยวเนื่อง ได้ให้ความใส่ใจ ดูแล และตระหนัก เป็นอย่างมาก กับการตระเตรียม การป้องกัน / ปรับปรุง แก้ไข เหตุการณ์ น้ำท่วม วาตภัย รวมทั้ง ดินโคลนถล่ม ถ้าหากเกิดขึ้น ในพื้นที่ ควรจะมี การโต้ตอบ / ดูแล ปฏิบัติการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้พลเมือง ชาวจังหวัดลำปาง ได้อยู่กัน อย่างมีความสุข และได้รับ ผลกระทบ ต่ำที่สุด เป็นลำดับถัด ๆ ไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *