Wed. Nov 30th, 2022

วิธีการเก็บตัวอย่าง DNA จากกระพุ้งแก้มด้วยตัวเอง

ข้อแนะนำ : ก่อนทำการเก็บตัวอย่าง ไม่ควรรับประทานอาหาร หรือ ดื่มน้ำ อย่างน้อย เป็นเวลา 30 นาที ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง (ชุดเก็บตัวอย่างมี swab (ก้านพลาสติกปลายพันสำลี) 2 อัน สำหรับ 1 คน)

 1. นำ swab อันที่ 1 ออกมา (ห้ามสัมผัสโดนปลายสำลี) ทำการขูด และหมุนปลายสำลี บริเวณกระพุ้งแก้ม ด้านซ้าย 15 ถึง 20 วินาที (ระวังอย่าให้มีน้ำลาย ติดมากับสำลี มากเกินไป) หลังจากนั้น หันปลายสำลีขึ้น ตั้งทิ้งไว้ในแก้ว
 2. นำ swab อันที่ 2 ออกมา ทำเช่นเดียวกับข้อแรก แต่เปลี่ยนเป็นด้านขวา
 3. ตั้ง swab ทั้งสองอัน ทิ้งไว้ในแก้ว ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ให้แห้งสนิท
 4. ทำการเก็บตัวอย่าง ของอีกคน โดยปฏิบัติตาม ขั้นตอนข้างต้น (ขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 3)
 5. เมื่อ swab แห้งสนิท ให้เก็บลงในซอง (ระวังอย่าใส่สลับกันเด็ดขาด)
 6. ทำการจัดส่งตัวอย่างให้กับทางนักสืบ ตรวจดีเอ็นเอ

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง DNA จากรากผม

การทดสอบ DNA จะใช้ตัวอย่าง เส้นผม ที่มีรากติดมาเท่านั้น โดยปฏิบัติตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

 1. สวมถุงมือ ในการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกัน การปนเปื้อน และห้ามสัมผัส ตรงบริเวณรากผม
 2. ใช้รากผม จำนวน 8 ถึง 10 เส้น
 3. เก็บตัวอย่างรากผม ลงในถุงพลาสติก เพื่อจัดส่งให้กับนักสืบ

วิธีการเก็บตัวอย่าง DNA จากแปรงสีฟัน

แปรงสีฟัน ที่นำมาเป็นตัวอย่าง ในการทดสอบ ควรมีการใช้งานแล้ว อย่างน้อย 2 เดือน และต้องไม่มี การใช้งาน ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งปริมาณดีเอ็นเอ จะขึ้นอยู่กับ ระยะเวลา ในการใช้งาน และการเก็บตัวอย่าง จากแปรงสีฟัน ที่ถูกวิธี ดังนี้

 1. สวมถุงมือ เพื่อป้องกัน การปนเปื้อน (ห้ามสัมผัส โดนบริเวณ ขนแปรงเด็ดขาด)
 2. ปล่อยให้แปรงสีฟันแห้งสนิท โดยวางขนแปรง ตั้งขึ้นในแก้วน้ำ ประมาณ 1 ชั่วโมง
 3. สวมถุงมือ แล้วบรรจุแปรงสีฟัน ลงในซอง หรือ ถุงพลาสติก เพื่อส่งให้กับทางนักสืบ

วิธีการเก็บตัวอย่าง DNA จากก้นกรองบุหรี่

ปริมาณของ DNA จะมาก หรือ น้อย ขึ้นอยู่กับ จำนวนก้นกรองบุหรี่ และการเก็บตัวอย่างที่ถูกวิธี และที่สำคัญ ต้องไม่มีการปนเปื้อนใด ๆ

 1. สวมถุงมือทุกครั้ง เมื่อมีการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 2. เก็บก้นกรองบุหรี่ จำนวน 3 ถึง 5 อัน จากที่เขี่ยบุหรี่ จะได้ตัวอย่างที่สมบูรณ์กว่า การเก็บจากที่อื่น
 3. เก็บตัวอย่างก้นกรองบุหรี่ ลงในถุงพลาสติก เพื่อส่งให้กับนักสืบ

วิธีการเก็บตัวอย่าง DNA จากเลือด หรือ คราบเลือด

เลือดสามารถนำมา ใช้เป็นตัวอย่าง ในการทดสอบ DNA ได้ เช่น

 • เลือดที่เจาะมาจากร่างกายโดยตรง,คราบเลือดที่อยู่บนวัสดุดูดซับ
 • คราบเลือดแห้ง

ซึ่ง เลือดที่เจาะ มาจากร่างกาย โดยตรง จะเป็นตัวอย่าง ที่มีประสิทธิภาพที่ดี และมีความแม่นยำสูง พอ ๆ กับการทดสอบ โดยใช้เซลล์ กระพุ้งแก้ม แต่ถ้าใช้เลือด ที่อยู่บนวัสดุ ดูดซับ หรือ คราบเลือดแห้ง มาเป็นตัวอย่าง ในการทดสอบ ความแม่นยำ ของผลการทดสอบ อาจไม่แน่นอน

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ สภาวะแวดล้อม ระดับของการ เสื่อมสภาพ และการปนเปื้อน ว่าเป็นอุปสรรค ต่อการสกัด DNA มากน้อยเพียงไร การเจาะเลือด ควรทำที่โรงพยาบาล แล้วผสมน้ำยา EDTA เพื่อป้องกัน การแข็งตัว ของเลือด แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง 24 ชั่วโมง ก่อนนำส่งมา ให้กับนักสืบ

และสำหรับ คราบเลือด และเลือดแห้ง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ นี้

 • สวมถุงมือก่อน ทำการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกัน การปนเปื้อน
 • เก็บตัวอย่าง ลงในถุงพลาสติก ที่สะอาด และปิดให้มิดชิด จากนั้น จึงจัดส่งตัวอย่าง ให้กับทางนักสืบ

ในการจัดส่งตัวอย่างให้กับทางนักสืบ ท่านต้องมีการระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อที่ทางนักสืบจะใช้เป็นช่องทางในการติดต่อและจัดส่งผลการทดสอบต่อไป

วิธีการเก็บตัวอย่าง DNA จากเล็บ

เล็บ สามารถนำมาใช้เป็น ตัวอย่างในการทดสอบ DNA ได้ เพื่อให้ตัวอย่าง มีประสิทธิภาพ เพียงพอสำหรับ นำมาทดสอบ จึงควรใช้เล็บ ที่ตัดมาโดยตรง จากมือ หรือ เท้า

โดยต้องหลีกเลี่ยง การสัมผัสโดยตรง กับเศษเล็บ ที่ตัดแล้ว เพื่อป้องกัน การปนเปื้อน วิธีการเก็บตัวอย่างเล็บ มีวิธีการ ดังนี้.

 • สวมถุงมือ ก่อนทำการเก็บตัวอย่าง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 • เก็บตัวอย่าง ลงในถุงพลาสติก ที่สะอาด และปิดให้มิดชิด จากนั้น จึงจัดส่งตัวอย่าง ให้กับทางนักสืบ

ในการจัดส่งตัวอย่าง ให้กับทางนักสืบ ท่านต้องมี การระบุชื่อ และที่อยู่ ให้ชัดเจน เพื่อที่ทางนักสืบ จะใช้เป็นช่องทาง ในการติดต่อ และจัดส่ง ผลการทดสอบ ต่อไป

วิธีเก็บตัวอย่าง DNA จากน้ำคร่ำ

น้ำคร่ำ สามารถนำมา ใช้เป็นตัวอย่าง ในการทดสอบ DNA ได้ โดยท่านจะต้องปรึกษา กับสูตินารีแพทย์ เพื่อเจาะตัวอย่าง น้ำคร่ำ ซึ่งจะใช้ตัวอย่าง น้ำคร่ำ ประมาณ 1 มิลลิลิตร บรรจุในหลอด ที่สะอาด ปราศจากเชื้อแล้ว จัดส่งให้กับทางนักสืบ

ในระหว่างการจัดส่ง ควรเก็บหลอดตัวอย่าง ในกล่องเก็บความเย็น อุณหภูมิ ประมาณ 4C° ถึง 8C° โดยท่านต้องมี การระบุชื่อ และที่อยู่ ให้ชัดเจน เพื่อที่ทางนักสืบ จะใช้เป็นช่องทาง ในการติดต่อ และจัดส่งผลการทดสอบ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *