Wed. Nov 30th, 2022

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง กำลังอ่อน ปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน ประกอบกับ มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ

พัดปกคลุมประเทศไทย ตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทย ตอนบน มีฝนน้อย ส่วนภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง เกิดขึ้นในระยะนี้ ยิงปลา

เมื่อเวลา 04.00 น. หย่อมความกดอากาศต่ำ กำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ ตอนกลาง ได้เคลื่อนขึ้นฝั่ง ประเทศเวียดนาม ตอนล่างแล้ว คาดว่า จะเข้าปกคลุม ประเทศกัมพูชา ในวันนี้ (วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564) โดยมีแนวโน้ม อ่อนกำลังลง

ส่งผลให้ ในช่วงวันที่ 27 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ประเทศไทยตอนบน มีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วนพายุโซนร้อน “หมาเหล่า” ที่ปกคลุมมหาสมุทรแปซิฟิก ไม่มีผลกระทบ ต่อลักษณะอากาศ ของประเทศไทย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝน การสะสมของฝุ่นละออง / หมอกควันมีน้อย

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงเวลา 06:00 วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564

ภาคเหนือ เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม. / ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

 • จังหวัดอุบลราชธานี
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดบุรีรัมย์
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 19 องศาเซลเซียส ถึง 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม. / ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม. / ชม.

ภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดตราด
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 30 กม. / ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดสงขลา
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 30 กม. / ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดสตูล
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 30 กม. / ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม. / ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *