Fri. Dec 2nd, 2022

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น ยังคงแผ่ลงมา ปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน ในขณะที่ หย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเวณ ประเทศกัมพูชา ส่งผลทำให้ มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเข้ามาปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง บาคาร่า

ลักษณะเช่นนี้ ทำให้ภาคเหนือ ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนัก บางพื้นที่ สำหรับลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุม อ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนัก บางพื้นที่ ในระยะนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝน การสะสม ของฝุ่นละออง / หมอกควันมีน้อย

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 พยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 06:00 วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงเวลา 06:00 วันพฤหัสศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564

ภาคเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ

 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ บริเวณ

 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • จังหวัดอุบลราชธานี
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ถึง 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 28 องศาเซลเซียส ถึง 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ

 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดอุทัยธานี
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดลพบุรี
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดอ่างทอง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 22 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ

 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดตราด
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ

 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดสงขลา
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดนราธิวาส
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดสตูล
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *