Fri. Dec 2nd, 2022

พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง ยังคงแผ่ปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มี ลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน UFABET

ในขณะที่ มีลมตะวันออก พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าว ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง เกิดขึ้น และมีฝนตกหนัก บางแห่ง ในภาคใต้ ขอให้ประชาชน บริเวณภาคใต้ ระวังอันตราย จากฝนตกหนัก และฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝน การสะสม ของฝุ่นละออง / หมอกควันมีน้อย

พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 06:00 วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงเวลา 06:00 วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดสุโขทัย
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดพิจิตร
 • จังหวัดเพชรบูรณ์
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 21 องศาเซลเซียส ถึง 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

 • จังหวัดเลย
 • จังหวัดชัยภูมิ
 • จังหวัดนครราชสีมา
 • จังหวัดบุรีรัมย์
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดศรีสะเกษ
 • จังหวัดอุบลราชธานี
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง 33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดอุทัยธานี
 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดสุพรรณบุรี
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดสมุทรสงคราม
 • จังหวัดสมุทรสาคร
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 33 องศาเซลเซียส ถึง 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ

 • จังหวัดนครนายก
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดระยอง
 • จังหวัดจันทบุรี
 • จังหวัดตราด
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 31 องศาเซลเซียส ถึง 33 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 30 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ

 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • จังหวัดพัทลุง
 • จังหวัดสงขลา
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 23 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส ถึง 33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 ถึง 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร ตั้งแต่
 • จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 ถึง 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ

 • จังหวัดระนอง
 • จังหวัดพังงา
 • จังหวัดภูเก็ต
 • จังหวัดกระบี่
 • จังหวัดตรัง
 • จังหวัดสตูล
  อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ถึง 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส ถึง 31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 24 องศาเซลเซียส ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส ถึง 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 20 กม./ชม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *