Fri. Dec 2nd, 2022

งานของนักสืบ

จะว่าไปแล้ว อาชีพนักสืบ ถือว่าเป็นอาชีพที่เก่าแก่ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่านักสืบในยุคสมัยใด ก็ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สืบสาวหาเรื่องราว ที่ถูกเก็บเป็นความลับทั้งหลาย งานของนักสืบ คือ การทำให้ความลับ เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด

  • นักสืบ จะต้องเข้าถึง ที่สุดของความลับ งานจึงจะบรรลุเป้าหมาย
  • นักสืบเปรียบเสมือน เป็นผู้ถักทอความจริง ให้ปรากฎ
  • นักสืบ คือ ผู้ตามล่าหาความจริง
  • นักสืบเหมือนผู้นำจิ๊กซอว์ แห่งความจริง มาเชื่อมต่อกัน จนปรากฎเป็นรูปร่าง ที่ สมบูรณ์
  • นักสืบ คือ ผู้พิชิตความลับ
  • นักสืบ คือ ผู้ก้าวข้ามเส้นแบ่ง ระหว่างความลับ และความจริง

วิถีชีวิตของนักสืบ เป็นแบบนี้มาตั้งแต่โบราณจนถึงในยุคปัจจุบัน

ทำไมถึงต้องมีนักสืบ

นับแต่โบราณกาลผ่านมา นักสืบ เกิดขึ้นมาจากบุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ปกปิดข้อมูล อีกฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ต้องการเปิดเผยข้อมูล เมื่อจุดมุ่งหมายสวนทางกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของการสืบเสาะแสวงหา เมื่อมีการเสาะหา จึงเป็นที่มาของ นักสืบ ที่ต้องสืบหาความจริง เอามาเปิดเผย ระหว่างทั้งสองฝ่าย คือ ผู้รักษาความลับ และผู้ต้องการเปิดเผยความลับ หากมีความจริงใจต่อกัน ไม่มีความลับซึ่งกันและกัน ตั้งอยู่ในศีลในธรรม โลกนี้คงไม่มีนักสืบ

แต่ในเมื่อมนุษย์ ยังมีความลับต่อกัน มนุษย์ไม่ตั้งมั่นในศีลธรรม มีการกระทำอันต้องปกปิดเป็นความลับ โลกจึงยังคงต้องการนักสืบ นักสืบจึงอยู่คู่โลก มาตั้งแต่ในอดีต จนกระทั่งปัจจุบัน บางทีนักสืบอาจจะยังคงอยู่คู่โลกไปตราบนิจนิรันดร์

นักสืบต้องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพ

นักสืบไม่ใช่สาว offfice ทั่ว ๆ ไป เข้างาน 8 โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็น แต่งานของนักสืบ ต้องทำกันตลอดเวลา ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา แม้กระทั่งเวลานอน ยังฝันว่า ตามสืบหาเป้าหมายอยู่ก็มี นักสืบมักจะต้องตรากตรำทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสืบ ดังนั้น สุขภาพของนักสืบ จึงมีความจำเป็น ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ อยู่อย่างสม่ำเสมอ

นักสืบควรหาเวลา ดูแลสุขภาพของตนเอง ในแต่ละวัน อาจจะหาเวลาออกกำลังกาย สร้างความแข็งแกร่ง ให้ร่างกายบ้าง เช่น ตอนตื่นนอน เป็นต้น หากนักสืบใดไม่ดูแลสุขภาพ ปล่อยให้ร่างกาย เสื่อมถอยไปกับการเวลา มีการเจ็บไข้ ไม่สบายอยู่บ่อย ๆ ย่อมเป็นอุปสรรค ในหน้าที่การงาน เพราะงานของนักสืบ ถือได้ว่า เป็นงานที่ต้องอาศัย ร่างกายที่แข็งแรง มีความตื่นตัวตลอดเวลา จึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักสืบต้องหมั่นศึกษาหาความรู้

นักสืบควรที่จะรู้จัก การเรียนรู้เทคนิค วิธีการสืบจากผู้ที่มาก่อน หรือนักสืบรุ่นพี่ ๆ เพื่อที่จะไม่เสียเวลา ในการลองผิดลองถูก ในการเป็นนักสืบ มีเรื่องมากมายหลายอย่าง ที่สามารถลองผิดลองถูกได้ แต่การเป็นนักสืบ ขอแนะนำอย่างยิ่งว่า ไม่ควรลองผิด ควรจะลองถูกเพียงอย่างเดียว

เพราะว่า ความผิดพลาดเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ของนักสืบ หมายถึง เรื่องราวและปัญหาอีกมากมาย ที่จะตามมาภายหลังได้ อาจทำให้นักสืบ ต้องมาเสียเวลาแก้ปัญหา จนไม่สามารถควบคุม และบรรลุผล ของการสืบได้ ดังนั้น นักสืบควรหาเวลา และโอกาส ในการเข้าทำการศึกษา หาความรู้ จากผู้ที่มีประสบการณ์ หรืออาจหาเวลา มาแชร์ประสบการณ์ ในหมู่เพื่อนนักสืบด้วยกัน

นักสืบต้องหมั่นตรวจตราอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ

คงไม่มีนักสืบใด สืบทุกเรื่องราว โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยเลย นักสืบไม่ใช่พ่อมด แม่มด ที่จะสืบเรื่องราจากการเพ่งลูกแก้ว แต่นักสืบ ต้องสืบจากการเข้าหาเป้าหมายจริง ๆ นักสืบจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ ที่จำเป็น แต่คงไม่ถึงกับ มีมากจนกลายเป็นสิ่งเกินความจำเป็น

นักสืบมิใช่นักรบ ที่ต้องติดอาวุธ หรือเครื่องรบ เต็มตัวไปหมด จะมีแต่ก็คง อุปกรณ์ชิ้นเล็ก ๆ ที่ใช้อำนวยความสะดวก ในการสืบ เช่น กล้องตัวเล็ก ๆ เครื่องดักฟัง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นักสืบก็ไม่ควร เอาแต่ใช้อย่างเดียว ควรหมั่นตรวจตราอยู่เสมอ ว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลาหรือไม่

นักสืบจะได้ไม่เสียโอกาส ในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมาย ควรฝึกหัดใช้เครื่องมือเหล่านั้น ให้เกิดความคล่องแคล่ว และชำนาญ ใช้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้พังไปก่อนเวลาอันควร เมื่อจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ควรตั้งสติให้ดี ให้มีความละเอียดสักนิดหนึ่ง อุปกรณ์บางอย่าง ใส่กลับหัว กลับหาง กันได้ง่าย แต่ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกัน ราวฟ้ากับเหวเลยทีเดียว

นักสืบมูลค่าเพิ่ม

นักสืบเป็นมนุษย์แปลกประหลาด ถึงกับแปลกประหลาดอย่างยิ่ง งานของนักสืบ มักจะเป็นงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ความลึกลับซับซ้อน อยู่เสมอ ๆ นักสืบจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้กำความลับ ของสวรรค์ ความลับบางอย่าง ตีค่าเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เลย ไม่ได้หมายความว่า ความลับนั้นไม่มีค่า แต่มีค่ามากเกินกว่า จะนำมาตีค่าเป็นเงินเป็นทอง

ตัวของนักสืบ จึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตามกาลเวลา และประสบการณ์ ยิ่งนักสืบใด ล่วงรู้ความลับที่สำคัญ ๆ นักสืบนั้น ยิ่งเป็นที่ต้องการ ของผู้ว่าจ้าง และมีราคาค่าจ้าง สูงตามไปด้วย ดารานักแสดง หรือนักกีฬาระดับ super star ได้รับค่าตัวแพง ๆ ก็เฉพาะเวลาที่ยังหนุ่มแน่น เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เท่านั้น พอแก่ตัวลงไป สังขารร่วงโรย ค่าจ้างก็จะลดลงไปตามสภาพ

แต่นักสืบอาจไม่เป็นเช่นนั้น ยิ่งแก่ยิ่งเก่ง ยิ่งเก๋ายิ่งมีประสบการณ์ ยิ่งรู้อะไรมาก ราคาค่าตัวกลับสวนทางกับ super star ก็มีเหมือนกัน เหมือนเพชร เหมือนพลอย ยิ่งแก่ยิ่งมีราคา นี่คือความแปลกประหลาด อย่างหนึ่งของนักสืบ

นักสืบควรเริ่มต้นในสิ่งที่ง่าย

นักสืบเมื่อรับงานจากผู้ว่าจ้างแล้ว ควรศึกษาข้อมูล ให้ละเอียด และเริ่มต้นสืบ จากง่ายไปยาก เนื่องจากบ่อยครั้ง สิ่งที่ควานหาอย่างลำบาก ยากเย็น ใช้เวลาและความพยายามไปมากมาย แต่สุดท้าย กลายเป็นเส้นผมบังภูเขา คำตอบอยู่เบื้องหน้าแท้ ๆ กลับหลงทางวกเวียนวน ไปทางอื่น กลายเป็นเอาภูเขา มาบังเส้นผมเสียนี่

ไม่ควรเริ่มต้นสืบ ด้วยความยาก สิ่งใดที่คิดว่าจะใช่ และง่ายต่อการบรรลุผล แห่งการสืบ ควรเริ่มต้นที่สิ่งนั้นทันที เมื่อไม่ได้แล้ว ค่อยสืบเสาะ ในกรณีที่ยากขึ้นไปเรื่อย ๆ แบบนี้นักสืบจะไม่เสียเวลา และไม่สบสน ในลำดับ ของการทำงาน จะทำให้นักสืบ เข้าหาเป้าหมายได้ง่าย เหนื่อยน้อยลง และ สิ้นสุดภารกิจ ได้อย่างรวดเร็ว นักสืบจะเกิดความเชื่อมั่น และมั่นใจ ในการทำงานชิ้นถัด ๆ ไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *