Sat. Aug 13th, 2022

Category: Uncategorized

ไทยยืน 1 อาเซียน แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ดีที่สุด อันดับ 7 ของโลก

ไทยยืน 1 อาเซียน แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ดีที่สุด อันดับ 7 ของโลก เว็บไซต์ U.S.News & World Report สำนักข่าวและการจัดอันดับที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อชาวอเมริกัน โดยจัดให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก อันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียน​ โดยประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับที่ 9 ในปี 2563 10 อันดับแรกของโลก สเปน…

โรงพยาบาลน่านเตือน พ่อเฒ่ากินเนื้อหมูดิบ ตาย 1 มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 12 ราย

โรงพยาบาลน่านเตือน พ่อเฒ่ากินเนื้อหมูดิบ ตาย 1 มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 12 ราย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. ประกาศจากโรงพยาบาลน่าน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การระบาดของโรคติดเชื้อหูดับ (Streptococcus Suis) โดยในขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันแล้วทั้งหมด 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจเข้ารับการรักษาในห้องภาวะวิกฤติอายุรกรรม(ไอซียู) 2 ราย โดยผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่อำเภอภูเพียง 5…