Sun. Oct 17th, 2021

Category: สังคม

ผลกระทบจากโควิด-19 วัดปางมะกง อำเภอเชียงดาว ไร้คนจองถวายกฐิน

ผลกระทบจากโควิด-19 วัดปางมะกง อำเภอเชียงดาว ไร้คนจองถวายกฐิน ที่วัดปางมะกง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนยอดดอยสูง และการเดินทางเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ใกล้ช่วงหวยจะออก UFABET มีบรรดาประชาชนที่รับโชคและเดินทางมาขอโชคลาภจาก ไอ้ไข่โคตรเศรษฐีได้ดังใจหวัง ซึ่งทางวัดนำมาจากวัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หลังจากปลุกเสกแล้ว ทางวัดทับไทรก็ทำหนังสือสำคัญมอบให้วัดปางมะกง เมื่อวันที่…

ปศุสัตว์แพร่ มอบวัสดุการเกษตร ชี้การดำเนินโครงการประชารัฐฯ

ปศุสัตว์แพร่ มอบวัสดุการเกษตร ชี้การดำเนินโครงการประชารัฐฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวอาทิยา แปลงใจ บาคาร่า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประยูร กวาวสิบสาม ปศุสัตว์อำเภอวังชิ้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนวัสดุการเกษตร…

ปภ.รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ไฮโล ในช่วงวันที่ 23 กันยายน…

อำเภอแม่สาย มอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย 32 คน

อำเภอแม่สาย มอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย 32 คน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ ไฮโล ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ สัญชาติ 2508 แก้ไขเพิ่มเติม…

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เตรียมรับมือแม่น้ำลี้ที่เพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เตรียมรับมือแม่น้ำลี้ที่เพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อช่วงเย็น วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 18.00 น. สถานการณ์แม่น้ำลี้ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขณะนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย ชั่วโมงละ 5-7 ซม.…

สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการโฆษณาสีขาว เครือข่ายสถานีวิทยุฯ

สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการโฆษณาสีขาว เครือข่ายสถานีวิทยุฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่เครือข่ายสถานีวิทยุฯที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 แห่ง…