Sun. Oct 2nd, 2022

Category: สังคม

สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ตลาดประชารัฐ ประจำปี 2564

สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ตลาดประชารัฐ ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ ยิงปลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่…

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 17 จังหวัด โดยอิทธิพลความกดอากาศสูง จากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุม บริเวณภาคเหนือตอนบน ทำให้ประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่…

ผลกระทบจากโควิด-19 วัดปางมะกง อำเภอเชียงดาว ไร้คนจองถวายกฐิน

ผลกระทบจากโควิด-19 วัดปางมะกง อำเภอเชียงดาว ไร้คนจองถวายกฐิน ที่วัดปางมะกง ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนยอดดอยสูง และการเดินทางเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ใกล้ช่วงหวยจะออก UFABET มีบรรดาประชาชนที่รับโชคและเดินทางมาขอโชคลาภจาก ไอ้ไข่โคตรเศรษฐีได้ดังใจหวัง ซึ่งทางวัดนำมาจากวัดทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี หลังจากปลุกเสกแล้ว ทางวัดทับไทรก็ทำหนังสือสำคัญมอบให้วัดปางมะกง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ตอนนี้ครบมา 1 ปีแล้ว ทางพระครูเกษมจริยานุกูล (ครูบากิตติชัย) เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง เจ้าอาวาสวัด…

ปศุสัตว์แพร่ มอบวัสดุการเกษตร ชี้การดำเนินโครงการประชารัฐฯ

ปศุสัตว์แพร่ มอบวัสดุการเกษตร ชี้การดำเนินโครงการประชารัฐฯ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวอาทิยา แปลงใจ บาคาร่า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายประยูร กวาวสิบสาม ปศุสัตว์อำเภอวังชิ้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนวัสดุการเกษตร ให้แก่ ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง อำเภอวังชิ้น ของนายอำนวย ใจอ้าย ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี…

ปภ.รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ไฮโล ในช่วงวันที่ 23 กันยายน –7 ตุลาคม 2564 เกิดอุทกภัยใน 32 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง…

อำเภอแม่สาย มอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย 32 คน

อำเภอแม่สาย มอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย 32 คน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ ไฮโล ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ สัญชาติ 2508 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2551 ตามโครงการสำคัญกรมการปกครอง (10 Flagships for DOPA New normal…

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เตรียมรับมือแม่น้ำลี้ที่เพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เตรียมรับมือแม่น้ำลี้ที่เพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อช่วงเย็น วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 18.00 น. สถานการณ์แม่น้ำลี้ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขณะนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย ชั่วโมงละ 5-7 ซม. UFABET ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมเบื้องต้น ทางนางศรีรัตน์ เขียวสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ่ง ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เฝ้าระวังและตรวจสอบรายงานผลเป็นระยะ ๆ เนื่องจากคาดการณ์ว่า…

สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการโฆษณาสีขาว เครือข่ายสถานีวิทยุฯ

สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการโฆษณาสีขาว เครือข่ายสถานีวิทยุฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่เครือข่ายสถานีวิทยุฯที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เชิดชูความดีที่ให้ความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยมีรายการเล่าข่าวเช้านี้ ซึ่งดำเนินรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ มีลิงก์สัญญาณ จำนวน 105…