Fri. Dec 2nd, 2022

Category: ประเพณี

ลุ้นจัดยี่เป็ง ท้องถิ่นดันสีสันสร้างรายได้ชุมชนช่วงโควิด

ลุ้นจัดยี่เป็ง ท้องถิ่นดันสีสันสร้างรายได้ชุมชนช่วงโควิด กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม เมือง เชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการร์ แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ช่วงนี้ ซึ่งนครเชียงใหม่ เกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆต่อเนื่อง สล็อต แม้จะมีความพยายามควบคุม ป้องกันการกระจายของกลุ่มติดเชื้อ ควบคู่ไปกับการเร่งร้างความมั่นใจ ในการเปิดเมือง ท่องเที่ยวช่วง 1 พฤษจิกายน นี้ งานยี่เป็ง หรือ เทศกาลลอยกระทง โดยปีนี้จะอยู่ในช่วง 19-22 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันหยุดยาว 3…