Fri. Dec 2nd, 2022

Author: anxiouspollan41

บกปภ.ช. กำหนดการประชุม ติดตาม ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

“บกปภ.ช. ถ้าเกิด น้ำท่วม วาตภัย รวมทั้ง ดินโคลนถล่ม สร้างสิ่งสกปรก โสมม ในพื้นที่ ในจังหวัดลำปาง พวกเรา เหล่าเจ้าหน้าที่ จะไม่ยอมห่าง จากปวงชน ทุก ๆ หน่วยงาน พร้อมเข้าช่วย ด้วยจิตใจอาสา แก้ไขปัญหา พวกนั้น โดยทันที” บกปภ.ช. กำหนดการประชุม ติดตาม ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และ ดินโคลนถล่ม เมื่อวันอังคาร…