Sun. Oct 2nd, 2022

Author: anxiouspollan41

ไทยยืน 1 อาเซียน แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ดีที่สุด อันดับ 7 ของโลก

ไทยยืน 1 อาเซียน แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ดีที่สุด อันดับ 7 ของโลก เว็บไซต์ U.S.News & World Report สำนักข่าวและการจัดอันดับที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อชาวอเมริกัน โดยจัดให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก อันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียน​ โดยประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับที่ 9 ในปี 2563 10 อันดับแรกของโลก สเปน…

โรงพยาบาลน่านเตือน พ่อเฒ่ากินเนื้อหมูดิบ ตาย 1 มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 12 ราย

โรงพยาบาลน่านเตือน พ่อเฒ่ากินเนื้อหมูดิบ ตาย 1 มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 12 ราย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. ประกาศจากโรงพยาบาลน่าน ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การระบาดของโรคติดเชื้อหูดับ (Streptococcus Suis) โดยในขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันแล้วทั้งหมด 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจเข้ารับการรักษาในห้องภาวะวิกฤติอายุรกรรม(ไอซียู) 2 ราย โดยผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่อำเภอภูเพียง 5…

การตรวจเช็คสินค้าปลอม มีวิธี/ขั้นตอน การดูสินค้าปลอมอย่างไร

การตรวจเช็คสินค้าปลอม สามารถทำได้หลายวิธี โดยในวันนี้เราจะมาแชร์ วิธีดูสินค้าปลอม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทุกคน เพราะว่าในปัจจุบันมีทั้งสินค้าที่ได้คุณภาพ และสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือเป็นสินค้าปลอม ที่ลอกเลียนแบบมาจากแบรนด์ดัง หาที่มาของสินค้าปลอมแปลง ขั้นตอน/วิธี การดูสินค้าปลอม เข้าเว็บไซต์ Google ค้นหา “ ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ” เมื่อกดค้นหาแล้ว Google จะปรากฏเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา แต่ให้เราเลือกคลิกที่เว็บไซต์ ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากกระทรางสาธารณสุข เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข ให้อ่านรายละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล คลิก เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการตรวจสอบ อย.…

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียน

ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 17/ 2564เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564อ้างถึงมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ออกไปอีก 14 วัน โดยให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ดำเนินการดังนี้ งดใช้อาคารสถานที่ งดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site)…