Thu. Jul 7th, 2022

Author: anxiouspollan41

ปภ.รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ไฮโล ในช่วงวันที่ 23 กันยายน –7 ตุลาคม 2564 เกิดอุทกภัยใน 32 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง…

ทูตอินโดนีเซีย เข้าพบ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทูตอินโดนีเซีย เข้าพบ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ หารือด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 นายระห์หมัด บูดีมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ไฮโล ได้เดินทางมาเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะ โดยได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการในวาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมกันนี้ ยังได้ถือโอกาสหารือข้อราชการร่วมกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงการขยายการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และการศึกษาดูงาน…

ชาวแม่สะเรียง เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด

ชาวแม่สะเรียง เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม 2564 ร้านกาแฟมิตรไมตรี ร้านกาแฟ 302 โรงน้ำแข็งมิตรภาพ พร้อมเปิดให้บริการ ไฮโล หลังจากปิดกิจการ ได้รับผลกระทบโควิด-19 ล่าสุดผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 3 เป็นลบ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12…