Wed. Dec 1st, 2021

Month: October 2021

การสร้างอินโฟกราฟิก ด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วย Canva และขั้นตอนการสร้าง อินโฟกราฟิก

การสร้างอินโฟกราฟิก ที่น่าสนใจ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อมูล เข้าได้อย่างใจง่าย และอ่านง่าย เครื่องมือสร้าง อินโฟกราฟิก (infographic) ฟรีของ Canva ใช้งานง่าย ไม่ต้องลำบาก เหมือนในการใช้ซอฟต์แวร์ ออกแบบที่ยุ่งยาก เพียงแค่เลือกแม่แบบ อินโฟกราฟิก (infographic) เพิ่มข้อมูล รับทำ…

สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ตลาดประชารัฐ ประจำปี 2564

สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ตลาดประชารัฐ ประจำปี 2564 เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. ณ บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่…

เชียงใหม่ 19 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น ยังคงแผ่ลงมา ปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน ในขณะที่ หย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเวณ ประเทศกัมพูชา ส่งผลทำให้…

เชียงใหม่ 19 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง กำลังอ่อน ปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน ประกอบกับ มีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดปกคลุมประเทศไทย ตอนบน ภาคใต้…