Wed. Aug 17th, 2022

Month: September 2021

นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ บาคาร่า นายสุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวสุดา ลุงสู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโอกาสได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ารับเกียรติบัตรจากนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ วังธาร รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เตรียมรับมือแม่น้ำลี้ที่เพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ

เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง เตรียมรับมือแม่น้ำลี้ที่เพิ่มระดับขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อช่วงเย็น วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 18.00 น. สถานการณ์แม่น้ำลี้ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ขณะนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย ชั่วโมงละ 5-7 ซม. UFABET ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมเบื้องต้น ทางนางศรีรัตน์ เขียวสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโฮ่ง ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เฝ้าระวังและตรวจสอบรายงานผลเป็นระยะ ๆ เนื่องจากคาดการณ์ว่า…

สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการโฆษณาสีขาว เครือข่ายสถานีวิทยุฯ

สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการโฆษณาสีขาว เครือข่ายสถานีวิทยุฯ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่เครือข่ายสถานีวิทยุฯที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เชิดชูความดีที่ให้ความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยมีรายการเล่าข่าวเช้านี้ ซึ่งดำเนินรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ มีลิงก์สัญญาณ จำนวน 105…