Thu. Jul 7th, 2022

Month: September 2021

อำเภอแม่สาย มอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย 32 คน

อำเภอแม่สาย มอบบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย 32 คน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ ไฮโล ได้รับอนุมัติสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ สัญชาติ 2508 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 2551 ตามโครงการสำคัญกรมการปกครอง (10 Flagships for DOPA New normal…

โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัเสพป.แพร่ เขต 1 เปิดเผยว่า บาคาร่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว…

PEA เชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดป่ายาง (วัดสันพระเจ้าแดง)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. PEA เชียงใหม่ บาคาร่า โดย ดร.ถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ PEA เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อปรับปรุงเรือนรับรอง และโรงฉันวัดป่ายาง (วัดสันพระเจ้าแดง) โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้กับ PEA เชียงใหม่ และ PEA ในสังกัด ตลอดจนกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธา…

นายอำเภอสอง ให้กำลังใจชาวบ้านแม่แรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

นายอำเภอสอง ให้กำลังใจชาวบ้านแม่แรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสุชาฎา บุญทิพย์ ไฮโล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนบ้านแม่แรม หมู่ที่ 12 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางอำเภอสอง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แรม หมู่ที่…