Wed. Aug 17th, 2022

การตรวจเช็คสินค้าปลอม มีวิธี/ขั้นตอน การดูสินค้าปลอมอย่างไร

การตรวจเช็คสินค้าปลอม สามารถทำได้หลายวิธี โดยในวันนี้เราจะมาแชร์ วิธีดูสินค้าปลอม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทุกคน เพราะว่าในปัจจุบันมีทั้งสินค้าที่ได้คุณภาพ และสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ หรือเป็นสินค้าปลอม ที่ลอกเลียนแบบมาจากแบรนด์ดัง หาที่มาของสินค้าปลอมแปลง ขั้นตอน/วิธี การดูสินค้าปลอม เข้าเว็บไซต์ Google ค้นหา “ ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ” เมื่อกดค้นหาแล้ว Google จะปรากฏเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา แต่ให้เราเลือกคลิกที่เว็บไซต์ ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากกระทรางสาธารณสุข เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ ระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข ให้อ่านรายละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล คลิก เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการตรวจสอบ อย.…

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้ปกครองนักเรียน

ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 17/ 2564เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564อ้างถึงมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 93/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน ออกไปอีก 14 วัน โดยให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ทุกสังกัด ดำเนินการดังนี้ งดใช้อาคารสถานที่ งดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site)…

เชียงใหม่ 26 องศา พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564

พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ พยากรณ์อากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม…